Seminar 5. juni 2023 om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken

Når: 5. juni 2023 kl. 11:30–15:35 Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo. Seminaret er åpent for alle, men det er et begrenset antall fysiske plasser. Det vil også være mulig å følge seminaret på nett-tv. For påmelding, se https://www.regjeringen.no/id2975888/. Ved spørsmål, kontakt finanspolitikkutvalget@fin.dep.no. Utvalgets beskrivelse av seminaret: De siste årene har norsk og internasjonal…