Seminar 5. juni 2023 om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser arrangerte 5. juni 2023 et seminar om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken. Se mer informasjon her.