Hjem

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser skal gi faglige råd knyttet til en bærekraftig finanspolitikk og Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Nyheter