Uttalelser

Uttalelse om langsiktig bærekraft i statsfinansene 6. februar 2024

Uttalelse om langsiktig bærekraft i statsfinansene 6. februar 2023

Uttalelse om langsiktig bærekraft i statsfinansene 3. februar 2022