Oppnevning av medlemmer for perioden 2023–2027

Finansdepartementet har oppnevnt medlemmer til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser for en ny periode (2023-2027). Les pressemelding her.