Seminar 18. juni 2024 om økonomisk politikk og effektiv bruk av samfunnets ressurser

Når: 18. juni 2024 kl. 10:45–15:00
Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Seminaret er fulltegnet for fysisk deltagelse. Det vil være mulig å følge seminaret på nett-TV.

Det er avsatt plasser til presse i rommet. For påmelding som presse, kontakt spesialrådgiver Ole Berthelsen, telefon 93 02 68 47, e-post ole.berthelsen@fin.dep.no.

Demografiske utviklingstrekk vil utfordre bærekraften i offentlig finanser fremover. Veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder vil avta, samtidig som antallet eldre øker kraftig. Et høyt sysselsettingsnivå og en effektiv bruk av samfunnets ressurser er da en sentral forutsetning for å kunne videreføre et trygt velferdssamfunn og bærekraftige statsfinanser. Hvordan kan endringer i trygdeordninger og skatte- og avgiftssystemet påvirke arbeidstilbudet og sysselsettingen, og hvordan kan vi best bruke ressursene i offentlig sektor?

Program:

 Etter hvert innlegg er det satt av tid til spørsmål og kommentarer.

10:45Registrering. Servering av kaffe og enkel lunsj
11:15Velkommen og åpning av seminaret
Statssekretær Erlend Grimstad, Finansdepartementet
11:30 Arbeidstilbud, skatt og effektivitet
Magne Mogstad, professor ved University of Chicago
12:10Pause
12:30Hvordan få flere i arbeid?
Simen Markussen, direktør for Frischsenteret
13:10Pause
13:30Effektiv bruk av ressurser i offentlig sektor
Hilde Singsaas, direktør i DFØ
14:10Pause
14:15 Paneldebatt

Ordstyrer: Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24

Panelet: Magne Mogstad (University of Chicago), Roger Bjørnstad (LO), Øystein Dørum (NHO), Tuva Moflag (leder av Finanskomiteen på Stortinget/AP)
15:00Seminaret avsluttes

Om foredragsholderne og paneldeltakerne:

Magne Mogstad har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og er professor i økonomi ved University of Chicago. Han er en ledende internasjonal økonom med en rekke kjente og politikkrelevante forskningsbidrag bak seg.

Simen Markussen er direktør for Frischsenteret. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har særlig forsket på arbeidsmarked, helse, pensjon, trygd og utdanning.

Hilde Singsaas er direktør i DFØ siden 2017. Hun er utdannet statsviter og har en bachelor i samfunnsøkonomi. Hun har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, rådgiver i ECON og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen er samfunnsredaktør i E24. Han var stortingsrepresentant for Telemark fra 2009 til 2017, og var kunnskapsminister, næringsminister og arbeids- og sosialminister for Høyre i til sammen åtte år fra 2013 til 2021. 

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Bjørnstad har tidligere vært forsker i Statistisk sentralbyrå og etablerte i 2013 analyseselskapet Samfunnsøkonomisk analyse.

Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO. Han er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo, master i statsvitenskap fra London School of Economics og autorisert finansanalytiker (AFA). Dørum har jobbet i Finansdepartementet, Sparebanken NOR og var mange år sjeføkonom i DNB Markets.

Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet er leder av Finanskomiteen på Stortinget. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus siden 2017 og har også vært medlem av Arbeids- og sosialkomiteen samt Helse- og omsorgskomiteen.